Program Dubrovačkog karnevala 2017.g.

Dubrovački karneval je pun zabave

Program Dubrovačkog karnevala zadnjih godina obično se proteže na 4-5 dana u mjesecu veljači kad su koncentrirana ona glavna karnevalska događanja u organizaciji Grada i njegove Turističke zajednice, i kad program nudi bezbroj mogućnosti za zabavu svih dobnih skupina.

Zašto biste trebali otići na Dubrovački karneval

Ako ćemo izraz karneval pokušati doslovno prevesti s latinskog jezika, otprilike bi taj prijevod glasio ”zbogom mesu” ( latinski caro= meso + levare= dignuti ): znači, karneval obilježava razdoblje prije Korizme u kršćanskoj tradiciji u kojem se priređuju povorke maškara, kostimirani plesovi i slično te se na taj način, zabavom i veseljem, pripremamo na razdoblje posta.

Karnevali mogu biti prepuni zabave

Najpoznatiji karneval našeg planeta svakako je onaj u Rio de Janeiru, koji doslovce iz godine u godinu oduševljava svijet. Njihove plesačice u kombinaciji s tropskom klimom i pokretima sambe koju uvježbaju do savršenstva dobitna su formula, ali i primjer da karneval predstavlja vrijeme zabave, maskiranja i dobre atmosfere- mjesta i događanja prepuna zabave.